Povzetki doktorskih disertacij

Povzetki doktorskih disertacij

Raziskovalci, ki so nedavno doktorirali, so vabljeni, da v reviji Informatica objavijo povzetek svoje doktorske disertacije. Povzetek mora biti v anglešcini in imeti obliko obicajnega clanka (struktura z uvodm, jedrom, zakljuckom in literaturo; Informaticin format), le da naj bo dolg samo dva strani.

Pogoji za objavo:

avtor je doktoriral nedavno (naceloma ne pred vec kot enim letom);

doktorska disertacija je na voljo na spletu;

disertacija je z enega izmed podrocij, s katerimi se ukvarja revija Informatica - to so vsa podrocja racunalništva in informatike razen strojne opreme;

avtor je s podrocja disertacije objavil vsaj en kakovosten clanek (SCI).

Clanek bo v roku nekaj tednov recenziral en anonimen recenzent. Pošljite ga po e-pošti na naslov matjaz.gams@ijs.si.